ebusiarze.pl - darmowe ogłoszenia z branży transportu lekkiego do 3,5 tony

Newsletter

Regulamin


REGULAMIN SERWISU EBUSIARZE.PL

 

1. Publikowane ogłoszenia są częścią serwisu ebusiarze.pl.

2. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.

3. Właściciel serwisu ebusiarze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie jest stroną w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Serwis ebusiarze.pl działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji i nie prowadzi kontroli wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.

4. Właściciel serwisu ebusiarze.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, a także za wynik zamieszczonego ogłoszenia.

5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania strony ebusiarze.pl.

6. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą zostać wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane tzn. do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie, jest zabronione.

 

ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 

1. Ogłoszenie może dodać każdy zarejestrowany użytkownik poprzez formularz dodawania ogłoszenia, do którego link jest w serwisie ebusiarze.pl.

2. Serwis umożliwia promowanie ogłoszeń zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie ebusiarze.pl 

3. Wstawione oferty nie mogą się powtarzać w tej samej kategorii. W takich przypadkach zostanie umieszczone tylko jedno ogłoszenie.

4. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń – materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.

6. Przesyłając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że:

– ma pełne prawo do dysponowania nimi, oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęcia z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

– informacja zawarta w zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

7. Użytkownik wstawiając zdjęcie do oferty czarteru ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego publikowanie w serwisie ebusiarze.pl przez czas wyświetlania ogłoszenia.

 

EDYCJA I KASOWANIE OGŁOSZEŃ

 

1. Ogłoszenie zostanie usunięte automatycznie po minięciu daty ważności ogłoszenia.

2. ebusiarze.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jak również zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

3. ebusiarze.pl zastrzegają sobie prawo do odrzucenia ogłoszenia

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może podlegać zmianie. Użytkownik o zmianach wprowadzonych do Regulaminu poinformowany zostanie za pośrednictwem konta, które posiada w serwisie lub mailowo na adres, którym posługuje się w serwisie.

2. Ogłoszenia, które nie spełniają powyższego regulaminu zostaną usunięte bez powiadomienia.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 roku.

 
Strzałka w górę